خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!


یک پدر و مادر اهل ترکیه در انتخاب لباس برای دخترشان سنگ تمام گذاشته اند تا جایی که دختر آنها إسیلا به مدد این لباس ها و چهره ی بانمکش به شهرت رسیده و به یکی از مشاهیر شبکه های اجتماعی تبدیل شده.

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!اختصاصی «تابناک با تو»؛ انتخاب لباس برای دختربچه ها، کاری دوست داشتنی و نیازمند مهارت است. یک پدر و مادر اهل ترکیه در انتخاب لباس برای دخترشان سنگ تمام گذاشته اند تا جایی که دختر آنها «إسیلا» به مدد این لباس ها و چهره ی معصوم و بانمکش به شهرت رسیده و به یکی از مشاهیر شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. اغلب کاربران فضای مجازی نسبت به خوش پوشی این پرنسس کوچک نظرات مثبتی داشته و ابراز احساسات کرده اند. با این حال شما چه فکر می کنید؟ اگر اسیلا بزرگ شود درباره ی لباس های پرنسسی شگفت انگیزش چه خواهد گفت؛ آیا نظر او هم مانند کاربران مثبت و پر از انرژی خواهد بود؟‌ داستان پرنسس کوچک خوش پوش امروز ما چگونه به پایان خواهد رسید؟

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!

 

خوش لباس ترین پرنسس کوچولوی دنیا!