مراحل ساخت شمشیرهای افسانه ای ژاپنی‌ها


مراحل ساخت شمشیرهای افسانه ای ژاپنی‌هااختصاصی «تابناک با تو»؛ صنعت ساخت شمشیر ژاپنی از جمله هنرهای ظریف و اصیل در کشور ژاپن به شمار می رود. شمشیرهای ژاپنی ظاهری براق و برنده دارند. ساخت شمشیرهای ژاپنی در عصر کاماکورا (روی کار آمدن سامورائی ها) و در دوران نانبوکوچو به اوج شکوفایی خود رسید. شمشیرهای “توسو” در این میان جایگاه ویژه ای دارند که در زمان خود در نزد اشراف به عنوان ابزاری برای زینت و یا وسیله ای برای محافظت استفاده می شدند. در این گزارش تصاویری از مراحل ساخت شمشیرهای افسانه ای ژاپن را خواهید دید.‌