تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی


مرکز تحقیقات هوایی WASA فاکتورهای مورد نظر برای ارائه لیست حاضر را بدین ترتیب اعلام کرده است: کمترین شاخص تصادف مرتبط با نواقص ایمنی، بالاترین سطح پشتیانی فنی و سیستمی به منظور توسعه سطح ایمنی، خدمه پرواز با سابقه قابل اعتماد و عملکرد حرفه ایی در مدیریت بحران های پرواز، عدم ثبت فاجعه هوایی طی یک دهه گذشته مرتبط با ایرلاین.

تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیماییبه گزارش «تابناک با تو»؛ مرکز تحقیقات هوایی WASA فاکتورهای مورد نظر برای ارائه لیست حاضر را بدین ترتیب اعلام کرده است: کمترین شاخص تصادف مرتبط با نواقص ایمنی، بالاترین سطح پشتیانی فنی و سیستمی به منظور توسعه سطح ایمنی، خدمه پرواز با سابقه قابل اعتماد و عملکرد حرفه ایی در مدیریت بحران های پرواز، عدم ثبت فاجعه هوایی طی یک دهه گذشته مرتبط با ایرلاین.

۱۰٫ الملکیه الاردنیه

کشور: اردن
تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی
۹٫ آل نیپون ایرویز

کشور: ژاپن

تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی

۸٫ کاتای پاسفیک

هنگ کنگ

تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی

۷٫ آسترین ایرلاینز

کشور: اتریش

تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی

۶٫هواپیمایی امارات

کشور: امارات

تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی

۵٫ ایرچاینا

کشور: چین

تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی

۴٫ تاپ پرتغال

کشور: پرتغال

تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی

۳٫ فن‌ایر

کشور: فنلاند

تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی

۲٫ هواپیمایی سنگاپور

کشور: سنگاپور

تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی

۱٫ ایر نیوزیلند

کشور: نیوزلند

تصاویری از ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی

منبع: poolnews.ir