زیباترین منطقه غیر شهری انگلستان


شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزشاختصاصی «تابناک با تو»؛ از دریاچه ها و جنگل ها گرفته تا آبشارها و بندرهای سحرانگیز، کامبریا یکی از زیباترین مناطق انگلستان است. عکس های این گزارش از کتاب مصور «استیو پایپ» گرفته شده است.

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش

این عکاس خوش ذوق در جنوب کامبریا بزرگ شده است و خاطرات زیادی از گوشه و کنار آن دارد؛ در زمان کودکی با والدین و برادرانش به سفرهای استکشافی در کامبریا می رفته و این اتفاقات بخشی از خاطرات طلایی دوران کودکی او به حساب می آیند. او سعی کرده از همه جوانب زندگی و طبیعت این شهر عکس بگیرد.

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش
کامبریا ( Cumbria) یک شهرستان تشریفاتی و غیر شهری در ناحیه شمال غربی انگلستان و در مرز با اسکاتلند است که کامبرلند، وستمورلند و بخش‌هایی از لانکاشر را شامل می‌شود.

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش

شهرستان تشریفاتی انگلستان و زیبایی های شگفت انگیزش