جذابترین هواداران جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه از سرتاسر دنیا


هواداران تیم ملی ایران قبل از بازی ایران و پرتغال

هواداران تیم ملی ایران قبل از بازی ایران و پرتغال

هواداران تیم ملی کلمبیا قبل از بازی بین تیم های کلمبیا و لهستان

هواداران تیم ملی کلمبیا قبل از بازی بین تیم های کلمبیا و لهستان

هوادار قبل از بازی تیم های بلژیک و تونس

هوادار قبل از بازی تیم های بلژیک و تونس

هوادار قبل از آغاز بازی تیم های بلژیک و پاناما

هوادار قبل از آغاز بازی تیم های بلژیک و پاناما

هواداران تیم ملی تونس قبل از بازی بین تیم های بلژیک و تونس

هواداران تیم ملی تونس قبل از بازی بین تیم های بلژیک و تونس

دختر بچه قبل از بازی بین تیم های ژاپن و سنگال در یکاترینبورگ

دختر بچه قبل از بازی بین تیم های ژاپن و سنگال در یکاترینبورگ

هواداران تیم ملی اسپانیا در بازی بین اسپانیا و ایران

هواداران تیم ملی اسپانیا در بازی بین اسپانیا و ایران

هوادار تیم ملی کره جنوبی قبل از بازی کره جنوبی و سوئد

هوادار تیم ملی کره جنوبی قبل از بازی کره جنوبی و سوئد

هوادار تیم ملی لهستان در بازی لهستان و سنگال

هوادار تیم ملی لهستان در بازی لهستان و سنگال

هوادار قبل از بازی صربستان و سوئیس

هوادار قبل از بازی صربستان و سوئیس