تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتون


تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتوناختصاصی «تابناک با تو»؛ عکس های زیبا و شگفت انگیز نشنال جئوگرافی به شناخت بیشتر طبیعت جهان کمک زیادی می کنند و طرفداران خود را دارند. در این میان یک هنرمند اهل شانگهای عکس های نشنال جئوگرافیک را به کارتون تبدیل کرده و جالب اینکه مراحل تبدیل عکس به نقاشی را با مخاطبین به اشتراک گذاشته است. در این گزارش چند نمونه از آنها را خواهید دید.

تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتون

تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتون

تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتون

تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتون

تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتون

تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتون

تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتون

تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتون

تبدیل عکسهای نشنال جئوگرافی به کارتون