Tag Archives: محبوب

حیواناتی که به خاطر کوچکیشان محبوب شده اند!


بسیاری از مردم تمایل به نگهداری از حیوانات خانگی دارند. در این میان برخی حیوانات هستند که به تازگی در فهرست انتخاب برخی از مردم دنیا به عنوان حیوان خانگی قرار گرفته اند.

حیواناتی که به خاطر کوچکیشان محبوبند!اختصاصی «تابناک با تو»؛ بسیاری از مردم تمایل به نگهداری از حیوانات خانگی دارند. در این میان برخی حیوانات هستند که به تازگی در فهرست انتخاب برخی از مردم دنیا به عنوان حیوان خانگی قرار گرفته اند. دلیل اقبال به چنین حیواناتی حجم و اندازه ی آنها است که همیشه کوچک می مانند و دردسرهای بزرگ شدن ندارند. در زیر چند نمونه از آنها را می بینید.


نوشیدنی محبوب آرژانتینی ها!


ماته از برگ های گیاه آیینی و سنتی “یربا ماته” تهیه می شود. می گویند کشیشان طریقه ی کشت این گیاه را از شمال آرژانتین به جنوب پاراگوئه و جنوب شرق برزیل بردند. این باور وجود دارد که …

ماته؛ نوشیدنی محبوب آرژانتینی هااختصاصی «تابناک با تو»؛ (ماته) یک نوشیدنی داغ از گروه نشاط آورها است که اصالت آن به کشورهای آمریکای جنوبی باز می گردد. ماته محبوبیت زیادی در آرژانتین دارد و این کشور بزرگترین تولید کننده ی ماته در جهان است. ماته از برگ های گیاه آیینی و سنتی “یربا ماته” تهیه می شود. می گویند کشیشان طریقه ی کشت این گیاه را از شمال آرژانتین به جنوب پاراگوئه و جنوب شرق برزیل بردند. این باور وجود دارد که کشیشان عامل اصلی شهرت این نوشیدنی در فرای مرزهای آرژانتین هستند و طریقه ی مصرف آن را به مردم یاد دادند. گوآرانی ها این نوشیدنی را در مراسم ها و در اطراف آتش مقدس می نوشیدند. آنها بر این باور بودند که درخت یربا هدیه ای از سوی خدایان است و نوشیدن شیره ی آن برابر با نوشیدن عصاره ی همه ی گیاهان و جنگل ها است.

ماته؛ نوشیدنی محبوب آرژانتینی ها

ماته؛ نوشیدنی محبوب آرژانتینی ها

ماته؛ نوشیدنی محبوب آرژانتینی ها

ماته؛ نوشیدنی محبوب آرژانتینی ها

ماته؛ نوشیدنی محبوب آرژانتینی ها

ماته؛ نوشیدنی محبوب آرژانتینی ها

 


غذای محبوب آفریقایی ها در دستان مادر رونالدو!


غذای محبوب آفریقایی ها در دستان مادر رونالدو!اختصاصی «تابناک با تو»؛ غذایی را که می بینید از محبوبترین غذاهای مردم در کشورهایی از جمله لیبی, موریتانی, مراکش و حتی غذای محبوبی در سیسیل ایتالیا و فرانسه است. این خوراک محبوب این طور که به نظر می رسد شباهت زیادی به خورشت کدو دارد. گوشت, کدو و حبوبات از مواد اصلی این غذا هستند. طرفداران این غذا می گویند که عناصر مهم طبیعت در تهیه این غذا دست داشته اند. آب و آتش و خاک و بخاری که غذا در آن پخته می شود این غذا را برای آنها جنبه ی اساطیری بخشیده است. به تازگی تصویری از مادر کریستین رونالدو منتشر شده که ظرفی از این غذا را در سفر خود به مراکش در دست گرفته است. خانم دولوریس در اینستاگرام خود نوشته: ناقابل است…بفرمایید با ما باشید. کاربران هم از این موضوع به شدت استقبال کرده اند و کامنت های زیادی برای او گذاشته اند. تصاویری از مادر رونالدو به انضمام عکس های این غذا را در گزارش زیر خواهید دید.

غذای محبوب آفریقایی ها در دستان مادر رونالدو!

 

غذای محبوب آفریقایی ها در دستان مادر رونالدو!

 

غذای محبوب آفریقایی ها در دستان مادر رونالدو!

 

غذای محبوب آفریقایی ها در دستان مادر رونالدو!

 

غذای محبوب آفریقایی ها در دستان مادر رونالدو!

 

غذای محبوب آفریقایی ها در دستان مادر رونالدو!