کاروان های غدیر – یک سایت دیگر با وردپرس فارسیکاروان به چه معناست؟


کاروان معمولان در مناطق بیابانی به خصوص در جاده ابریشم برای ایمن ماندن از راهزنان، گروهی حرکت می‌کرده‌اند. در لغت اوستایی کار به معنای مردمان است و کاروان (کاربان) یعنی حرکت گروهی از مردمان.